РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.12.2014

 Изпомпването на водоема при рудник „Цар Асен” от „Благиев инженеринг”ЕООД посредством две бензинови помпи продължава, установи проверката на РИОСВ днес. Количеството на деренажните води от насипището над водоема все още е над безопасната кота, което води до преливане в коритото на р. Луда Яна.

В резултат на предприетите мерки от управителите на „Еко Медет ”ЕООД и ”Панагюрска медна компания”ООД под координацията на областния управител, в 13 часа е пусната в действие и стационарна високонапорна помпа с дебит от 70 куб.м/час. Помпата е монтирана на площадката от „Панагюрска медна компания”ООД. Предвижда се до 20.12.2014г. на обекта да бъде доставена още една / резервна/ високонапорна помпа.

Очаква се до 24 часа да се понижи до безопасна кота нивото на водоема за богати разтвори, което ще преустанови изтичането на дренажни води в р. Луда Яна.