РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.01.2015

В периода 16-18 януари 2015г. в цяла Европа ще се проведе 39-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

За целта на територията на страната ще бъдат посетени от експерти и доброволци над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие - важни местообитания на водолюбивите птици.

Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са: язовир “Тополница”, рибарниците край село Звъничево, река Марица. По поречието й, във водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир „Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там водолюбиви птици.

На територията на област Пазарджик в преброяването ще участват експерти и специалисти от направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" на РИОСВ и екипи на ФПС “Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.

Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване. Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета