РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.01.2015

Голям воден бик Значително по-голям брой водолюбиви птици зимуват тази година във влажните зони на област Пазарджик, е заключението на експертите на РИОСВ, взели участие в 39-то им преброяване през уикенда.

 На 17 и 18 януари / събота и неделя /, заедно с представители на БДЗП и Зелени Балкани, те обходиха най-значимите влажни зони в област Пазарджик : язовир “Тополница”, рибарниците край с. Звъничево, водоемите край ВЕЦ „Алеко”, поречията на реките Марица и Тополница.

Представители на видовете голям корморан, сива и бяла чапла, зеленоглава патица, малък гмурец, лиска са наблюдавани във всички влажни зони. Изненада са двата големи водни бика в рибарниците край Звъничево (защитен вид, съгласно ЗБР и застрашен, според Червената книга на България). В рибарниците край с. Звъничево се наблюдава най-голяма численост и видово разнообразие на зимуващи водолюбиви птици – 103 лиски, 3 сиви чапли, 6 малки корморана, 120 жълтокраки чайки, 2 речни чайки, 3 големи гмуреца и 2 неми лебеда. Топлото време е пропъдило обичайната популация на зимуващите във водоемите неми лебеди - при ВЕЦ „Алеко” е забелязан само 1, а в рибарниците край Бошуля - 2.

При обхождането на участъка - поречие на река Марица /от с. Три водици до гр. Пазарджик/ интересна находка е забелязаната белоока потапница (защитен вид, включен в Червената книга на България), нехарактерен за влажните зони на региона.

39-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици - януари 2015 г. се извърши в цяла Европа, под егидата на Wetlands International. То е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в Р България.