РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Птицата е изпратена в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора

27.01.2015

Екземпляр от защитен вид птица - Поен лебед /Cygnus cygnus/ със счупен крак беше спасен от експерти на РИОСВ-Пазарджик след подаден сигнал на граждани. Лебедът е забелязан в нива между селата Ляхово и Паталеница, община Пазарджик. Вероятната причина за нараняването му е отстрел. Птицата е откарана за оказване на медицинска помощ в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Пойният лебед e един от трите вида лебеди в България, който се среща относително по-рядко. Видът и местообитанията му са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

През изминалата 2014 г. експертите на РИОСВ-Пазарджик са оказали помощ на 10 птици, нуждаещи се от лечение и рехабилитация. Общо 5 сигнала са постъпили за бедстващи щъркели от вида бял щъркел. За лечение в Спасителния център на Сдружение Зелени Балкани в Стара Загора са изпратени 2 бели щъркела, по един екземпляр керкенез и забулена сова, 4 обикновени мишелова и 2 горски ушати сови.

РИОСВ-Пазарджик информира, че при намиране на птица или животно в безпомощно състояние, гражданите могат да подадат сигнал в екоинспекцията на телефон 0885/301066, за предприемане на действия във възможно най-кратък срок.