РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.02.2015

РИОСВ – Пазарджик напомня на задължените по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) лица, че крайният срок за предоставяне на годишни отчети за отпадъци в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) за 2014г. е 10 март 2015г. Всички приложения в зависимост от извършваните дейности с отпадъци са налични на интернет страницата на ИАОС на адрес:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/Ykazania1r.doc.

Лицата, които не са представили годишни отчети за отпадъци подлежат на административно-наказателна отговорност съгласно Глава шеста, Раздел ІІ от ЗУО.