РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.05.2015

В РИОСВ – Пазарджик постъпиха 6 уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви през 2015г. Такива ще функционират в селата Априлци, Виноградец, Главиница, Говедаре, Злокучене и Попинци.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Съгласно заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни екземпляри.

В срок до 25 април на текущата година, отглеждащите охлюви във ферми, са длъжни да декларират наличните количества в РИОСВ. В срок до 5 юли износителите са длъжни да декларират писмено в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май - 30 юни и мястото на съхранението им.

Експерти на РИОСВ – Пазарджик ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При установяване на нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите - от 200 до 5000 лв.