РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.06.2015

Експерти на РИОСВ, БД-Пловдив и Регионална лаборатория към ИАОС в Пазарджик извършиха проверка на сигнал, че река Луда Яна между селата Цар Асен и Росен е бяла и в нея има умряла риба. Сигналът е подаден на тел. 112 в 8.45 ч. тази сутрин. Директорът на РИОСВ е разпоредил и участва в проверката. Огледът на посочения участък, започнал в 9.40 ч. и извършен в присъствието на гражданина, подал сигнала констатира замътняване на водата, пяна и сиво-бяла утайка по левия бряг, но не и наличие на измряла риба. В землището на с. Цар Асен е проверена инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат, собственост на „Панагюрска медна компания” ЕООД. Установени са следи от нерегламентирано заустване на отпадъчни води от площадката на обекта в нарушение на разпоредбите на Закона за водите. На оператора ще бъде съставен акт за административно нарушение.

Експертите взеха две водни проби. На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост. Не са установени отклонения от нормите.

Взети са водни проби и за изследване в лабораторни условия в РЛ-Пазарджик и РЛ-Пловдив. Резултатите ще бъдат предоставени за анализ на БД- Пловдив.