РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.08.2015

Осъществен е достъп до новата информационна система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Достъпът е осигурен чрез интернет страниците на МОСВ и РИОСВ. Лицата, желаещи да намерят данни могат да използват различни филтри и търсят информация по компетентен орган, населеномясто, възложител, инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите.

Базата данни съдържа информация за приключили и текущи процедури. Това дава възможност на заинтересованата общественост да се запознае с отделните етапи от процедурите и хода на вземане на решения, свързани с околната среда.