РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.08.2015

Общо седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда 2015 г." и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам".

До 10 000 лв. ще получат две общини и седем кметства на територията на областта. Това са местните управи на общините Пещера и Сърница и на кметства: с. Левски, с. Добровница, с. Исперихово, с. Карабунар, с. Побит камък, с. Семчиново и Виноградец. В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са одобрени за финансиране 234 за цялата страна.

Финансиране ще получат и пет училища от региона - ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище, НУ”Отец Паисий”, гр. Пазарджик, СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велинград и СОУ”Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 1 098. Със средства в размер до 5 000 лв. ще бъдат финансирани 122 проекта.

До 5 000 лева ще получат и три детски градини в област Пазарджик - ОДЗ”Здравец”, гр. Пазарджик, ОДЗ”Щурче”, гр. Белово и ЦДГ”Здравец”, с. Радилово.Общо постъпилите проекти на детски градини от страната са 773, а одобрените - 121.