РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.03.2016

С открит урок за опазването на водите от замърсяване, значението на водните ресурси, персонални стъпки за пестенето им, с викторината „Знаете ли тези интересни факти за водата?” и с много награди, РИОСВ-Пазарджик се включи в отбелязването на Световния ден на водата в няколко училища.

На 16-ти март РИОСВ откри тематично седмицата на водата в СОУ”Александър Ив. Чапай”, гр. Белово.

На 22-ри март, по покана на училищното ръководство, уважи и се включи в инициативите на ОУ„Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище, в които малки художници показаха на своите съученици биоразнообразието във водните басейни, създавайки в рамките на един астрономически час най-дългата синя рисунка с реки, езера, морета и техните обитатели. В кинетична инсталация от хартиени "водни капки" с послания беше превърната централната колона във фоайето на училището. Много награди от РИОСВ-Пазарджик заслужиха най-активните във викторината „Знаете ли тези интересни факти за водата?”.

На 23-ти март РИОСВ участва в закриването на седмицата на водата в Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пазарджик.

Галерия


А ВИЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ТЕЗИ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ВОДАТА ?

Водата, най-разпространеното вещество на Земята, за което смятаме, че знаем всичко, съпровожда всеки миг от нашия живот. Но знаем ли каква тайна пази в себе си тази удивителна стихия?

Водата винаги е привличала учените със своите необикновени свойства – физични и химични, които не се подчиняват на познатите ни физични закони. Нито един учен не може да обясни защо водата, за разлика от всички други течности, при понижаване на температурата увеличава своята плътност, а при повишаване – я намалява. Тя е единственото вещество, което при нормални земни условия се намира и в трите агрегатни състояния – твърдо, течно и газообразно. В сравнение с всички други течности водата има най-високото повърхностно напрежение. Тя е най-универсалният разтворител в природата. Намирайки се в пори и капиляри, водата създава огромно налягане и с лекота се изкачва по стволовете на огромни дървета, преодолявайки силата на земното притегляне. В семената например в момента на покълване нейното налягане достига до 400 атмосфери. Ето защо кълновете с лекота пробиват дори асфалт. Ако водата не притежаваше всички тези удивителни качества, може би нямаше да има живот на нашата планета.

Водата е жива субстанция и има памет. В края на ХХ век голямата тайна на водата беше разгадана. Резултатите от експериментите, проведени в различни страни по света, наистина доказват, че водата възприема и запечатва всяко въздействие, запомня всичко, което става в обкръжаващото я пространство.

Водата е безценен компютър, единствен по рода си. Тя е един вид компютърна памет – памет за информация. Но за да можем да я използваме, трябва да знаем как протичат всички тези процеси. Може да сравним това с изучаването на азбука. Хората дори не подозират, че при включване или изключване на светлината водата също се променя.

Емоциите (положителни или отрицателни) оказват най-силно въздействие на водата. Положителните емоции (любов, нежност, загриженост) я стабилизират и повишават нейната енергия, а отрицателните (агресия, страх, омраза) – рязко я понижават.

Нашите предци са изграждали селища само там, където е имало изворна вода.

Водата, която пием идва от много източници. В повечето случаи тя е изключително, полезна, здравословна и препоръчителна, но има и редица неща, които не знаем за нея. Така например липсата на вода може да доведе редица здравословни проблеми. Един от най-често проявяващите се е умората през деня.

В природата, извирайки на повърхността, водата преминава през различни почви, минерали, полезни изкопаеми, като приема тяхната енергия и вибрации.

Съвременният човек не може да усети разликата между изкуствено пречистената и живата природна вода, но ако дадете на едно животно да избира, то винаги ще предпочете водата, взета директно от извора, защото тя носи енергията на природата.
Рано или късно водата ще ни върне това, което сме заложили в нейната памет. Затова най-после трябва да престанем да я замърсяваме и да й помогнем да се пречисти. Търсейки начин, който най-силно да пречиства водата, японски доктор стига до откритието, че това е съчетание от две неща – любов и благодарност. Затова трябва да се отнасяме към живота с любов и да бъдем благодарни за всичко, с което той ни дарява.

България е на едно от последните места по запаси на вода в Европа. Ако днес не я пестим, това ще доведе до дефицит в бъдеще.