РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.04.2016

Проверката на РИОСВ-Пазарджик по получения сигнал от Исмет Маслев от гр. Сърница, за нерегламентирано разкомплектоване на автомобили на брега на яз. „Доспат“ беше извършена на 7 април в присъствието на зам. кмета на община Сърница Халил Байрактар. Подалият сигнала е бил поканен, но е отказал да присъства на проверката.

Констатации сочат, че срещу посочения адрес ул.”Родопи” №2, намиращ се на 2-3 км. от брега на яз. „Доспат“, в неограден, затревен общински имот, са констатирани две неразкомплектовани, излезли от употреба моторни превозни средства, без номера, един разкомплектован автомобил и купчина нарязани метални части от тавани, капаци и врати от автомобили (бял и черен), чийто собственик не е открит и установен, въпреки положени усилия от експертите на РИОСВ и общината.

Извършеният оглед не констатира разпиляване на отпадъци и замърсяване с нефтопродукти. На кмета на община Сърница са дадени предписания да организира предаването на отпадъците от ИУМПС на площадка за съхранение или на център за разкомплектоване, които имат разрешение да извършват тази дейност, въз основа на сключен договор, да предостави на РИОСВ копие от документите и да осъществява необходимия контрол за недопускане на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС на територията на община Сърница.