РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.04.2012

Експертният екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ–Пазарджик постанови решение по ОВОС от 11 април т. г., с което одобрява изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Пазарджик. Проектът е на стойност 35 млн. и 900 хил. лева и се финансира от Оперативна програма „Околна среда”.

Инвестиционното предложение включва изграждане и експлоатация на регионална система за управление на битовите отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград, която се състои от регионално депо, регионален център за рециклиране и претоварна станция.

Площадката на депото е с обща площ 349 дка., която включва и съществуващото сметище на град Пазарджик с площ от 123 дка. Основната площадка ще бъде разположена в землището на село Алеко Константиново, а претоварната станция с център за рециклиране ще се изгради в местността „Еленско краище” в землището на град Ракитово и ще обслужва общините Ракитово и Велинград.

С постановеното решение РИОСВ-Пазарджик даде зелена светлина на този важен за региона екологичен проект с европейско финансиране, чиято реализация се забави с години.

Изграждането на депото е в рамките на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците до 2013 година. Проектът е приоритетен за региона, поради което директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди предварително изпълнение на настоящото решение.