РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.04.2016

Сигнал на „Зеления телефон” на РИОСВ от 19 април, че р. Тополница край сeло Драгор тече мътна, с миризма на фекалии, предизвика незабавна проверка на инспекцията. Екип от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция - Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик извърши оглед на речните корита на реките Тополница и Елшишка. Взети са водни проби от три мониторингови точки, определени от БД-Пловдив – от р. Тополница - преди и след вливането на р. Елшишка и от р. Елшишка, под моста в с. Априлци. Анализът на водните проби ще е готов до пет дни и коментиран от експерти на Басейнова дирекция-Пловдив.

Контролната проверка на най-близкия промишлен обект - възможен замърсител, локализира източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката констатира изтичане на площадкови отпадъчни води от свинекомплекса в опашката на микроязовир „Априлци-1”, след което през дере достигат до р. Елшишка и р. Тополница. Сигналът е основателен, а замърсяването - аварийно. На отговорните лица ще бъде съставен акт за административно нарушение на Закона за водите.