РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.06.2016

През м. май експерти на РИОСВ извършиха проверки за наличие на отпадъци по републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Проверките са разпоредени от МОСВ с цел защита на околната среда и човешкото здраве.

Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за почистването им. В тази връзка през април РИОСВ уведоми кметовете на всички общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци по репуб- канските, общинските пътища и в прилежащите територии и ако има такива, да организират почистването им. До края на месец май Областно пътно управление – Пазарджик извърши почистване на земното платно, пътните съоръжения и крайпътните площадки за отдих на общо 100 км. републикански пътища в региона. На АМ „Тракия“ се извършва почистване всеки петък на два паркинга и е поставен контейнер за отпадъци. По пътя София – Пловдив са разположени 11 контейнера за отпадъци, които се почистват при напълване.

Експертите на РИОСВ извършиха през м. май 26 проверки на общинската и републиканска пътни мрежи на територията на 12-те общини. Не са констатирани замърсявания в проверените участъци, както и нерегламентирани сметища в съседни на пътната мрежа терени в общините Пещера, Септември, Стрелча, Сърница, Ракитово и Лесичово. В останалите общини кметовете изпълниха в указания срок 11 предписанията на РИОСВ за почистване на установени замърсявания. В резултат на контролната дейност са ликвидирани четири нерегламентирани сметища и замърсявания със строителни, битови и отпадъци от опаковки на територията на общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Панагюрище и Пазарджик. Отпадъците са извозени на общинските депа.