РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.11.2016

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха през октомври 123 проверки на 103 обекта. В рамките на контролa са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За нарушения на екологичното законодателство са съставени три акта. На собственика на площадка за третиране на неопасни отпадъци в с. Алеко Константиново е съставен акт по Закона за управление на отпадъците, за водене на невярна отчетност. На птицецеферма в Пазарджик е съставен акт по Закона за водите, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения. Акт е съставен и на директора на Ловно стопанство ”Борово” за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

През октомври директорът на РИОСВ-Пазарджик е издал три наказателни постановления, с които са наложени санкции за 4500 лв. Собственикът на пастървово стопанство във Велинград е санкциониран с 2000 лв., за заустване на отпадъчни води без разрешително. Санкция от 500 лв. е наложена на собственика на мандра в с. Карабунар за неподдържане в техническа изправност на пречиствателното съоръжение на обекта. На кмета на община Лесичово е наложена глоба от 2000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с отпадъци терени.

На „зеления“ телефон и по електронна поща са постъпили девет сигнала. Два от тях са за нерегламентирана търговия с животински видове. Един за ранен екземпляр от защитен вид патица /червен ангъч/, изпратена за лечение в спасителен център. След сигнал за обява за продажба на зелена морска котка, публикувана в сайта olx.bg, РИОСВ поиска съдействие от Областна дирекция на МВР. РУ Полиция е установила самоличността на притежателя на публикувания телефонен номер. В дадено писмено обяснение лицето е заявило, че няма връзка с тази обява.

В РИОСВ постъпи сигнал и за продажба в olx.bg на диви свине, за които в инспекцията няма регистрация по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Установена е самоличността на нарушителя. Предстоят действия, предвидени в ЗЗЖ и Закона за административните нарушения и наказания.