РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.03.2012

Ученици от седем училища в областта станаха част от Младежкия воден парламент на България. Вчера в Пазарджик беше създадено първото му регионално формирование.

В организираната от РИОСВ-Пазарджик и БДИБР дискусия под наслов – “Водата – извор на живот, но понякога и природно бедствие” взеха участие ученици 7-10-ти клас от СОУ «Александър Чапай»( Белово), СОУ "Нешо Бончев"(Панагюрище), Гимназия "Иван Аксаков", Професионална гимназия по строителство и архитектура, СОУ "Д-р Петър Берон", ОУ "Проф. Иван Батаклиев" и Професионална гимназия по химия и химични технологии (Пазарджик). Тя се състоя по повод Световния ден на водата - 22 март и с цел приемственост между поколенията по така важните за обществото ни теми като управлението на водните басейни и превенция на опасностите от наводнения.

Учениците участваха на отборен принцип и с предварителното задание да съберат информация за минали наводнения, която да съдържа подробности за: годината през която се е случило, кои местности са заляти, какви поражения са нанесени, има ли разрушени пътища, къщи, жертви, за нивото на водата и най важното, откъде са получили информацията – от родители, баби, дядовци, съседи, възрастни хора, библиотека, музей и др. Младите еколози имаха възможността да влязат в ролята на експерти, като за целта трябваше да нанесат на специално подготвени карти събраната от тях информация за минали наводнения.

Двете интерактивни игри и презентацията на учениците от СОУ "Нешо Бончев"- Панагюрище засилиха акцента върху ценноста на уникалния природен ресурс – водата и значението му за това да имаме здравословна храна и нормален бит. Когато един милиард души в света живеят в хроничен глад и водните ресурси са ограничени, не можем да се преструваме, че проблемът е някъде другаде. През 2012 г. Световният ден на водата поставя темата „Чиста вода и безопасност на храните”.

Активното участие в дискусията и предварителната подготовка на отборите от 7-те училища станаха логична предпоставка с техни представители да се учреди Младежки воден парлемент в Пазарджик, дни след учредяването на световен младежки воден парламент в Марсилия.

Директорът на РИОСВ-Пазарджик инж.Николай Лулов и Директорката на Басейнова Дирекция-Пловдив Атанаска Тунтова поощриха участниците с награди, информационни материали и лакомства и изразиха очакването си момчетата и момичетата да запознаят своите съученици, учители и родители с всичко споделено и научено от дискусията.