РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

30.11.2017

Ученици от СУ”Д-р Петър Берон” и НУ ”Васил Друмев” и служители на РИОСВ-Пазарджик, проведоха акция за събиране и предаване за рециклиране на батерии от домакинствата. С тази кампания те се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 2017г.

Събраните 227 килограма батерии ще бъдат предадени на рециклиращата компания „Норд Елрециклинг”. Тя предостави на екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на отпадъците и презентира ползите от рециклирането - спестява природни ресурси, енергия, вредни въздействия върху въздуха и водите. Учениците бяха поощрени с награди за проявеното зелено мислене.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. 

Галерия