РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.02.2012

РИОСВ – Пазарджик е регистрирала до момента 42 защитени животни и ловни трофеи, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Сред тях има папагали от породите: пъстра розела, малко скално жако и малък александър, ловен сокол, зелени игуани, маймуни, кралски и тигров питон, обикновена боа и бразилска дъбова боа. Регистрирани са и ловни трофеи от мечка, лъв, дива котка и наметало от кожа на бабуин, кожа от европейски вълк.

Регистрацията е задължителна по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.