РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.03.2019

 

РИОСВ-Пазарджик проведе открити уроци в две училища на тема „Вода за всички! Всеки е важен!“ по повод Световния ден на водата – 22 март.

Под наслов „Водата е човешко право. Да я опазим - наше задължение!” премина дискусията с ученици 11-и клас в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - град Сърница. От експерти на РИОСВ те научиха интересни подробности за язовир „Доспат”, за водосбора и поречието на р. Доспатска  и за хидроенергийната каскада язовир „Батак” – язовир „Въча”. Провокирани от темата на кампанията, учениците показаха свой клип за съхраняване чистотата на водите.

Природолюбители от V, VI и VII клас на СУ „Христо Ботев“ – град Септември изслушаха „писмо от бъдещето“ и бяха развълнувани, че замърсяването на водата днес води до негативни последици за природата и човешкото здраве за поколения напред. Учениците с ентусиазъм споделиха начини, по които опазват околната среда чиста, и обещаха, че ще продължават да дават на приятелите си пример за подражание. Като доказателство те предадоха на експертите на РИОСВ събраните до момента 10 кг негодни батерии от домакинствата с молба чрез екоинспекцията да стигнат по-бързо до рециклиращата компания. 

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1992 г. От 1993 г. се отбелязва с инициативи по целия свят. Темата на кампанията тази година „Вода за всички! Всеки е важен!“ е в унисон с основния ангажимент, поет от страните в Програмата на ООН за устойчиво развитие и включва осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г.

 

 

Галерия