РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.04.2019

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха през март 136 проверки в 108 промишлени обекта. Дадени са 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или несъответствия.  

По предписания на РИОСВ, през март са почистени замърсявания с отпадъци, в близост до СУ”Димитър Гачев” в гр. Пазарджик и в землищата на гр. Пещера, с. Лесичово и с. Церово.  Собственикът на автосервиз във Велинград  предприе действия за правилно управление на формираните производствени отпадъци. На площадката са поставени съдове за разделно събиране на отпадъците от дейността.

Упражнен е контрол върху дейността на физически и юридически лица, относно търговията с биоресурси (растителни и животински видове). Извършени са проверки на общински пазари и зоомагазини. Не се установи незаконна търговия със защитени видове растения и животни, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Извършен е планов контрол на три склада за препарати за растителна защита и на четири животновъдни ферми в региона. Собствениците им спазват разпоредбите на Закона за опазване на почвите.     

По сигнал за палене на треви, храсти и нискостеблена растителност по пътя между гр. Пазарджик и с. Юнаците, при което се унищожават хумуса и почвената структура, е извършена незабавна проверка. На кмета на село Юнаците е дадено предписание за недопускане изгарянето на стърнища и други растителни остатъци при следващи почиствания в землището на селото.