РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.01.2020

 На 20-ти януари 2020 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ на отчетите на собствениците на билкозаготвителни пунктове за дейността им през 2019 година. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната и за наличните към момента количества в складовите им бази. Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физически лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридически – имуществени санкции от 300 до 2 500 лева.

През 2019 г. в РИОСВ - Пазарджик не са регистрирани нови билкозаготвителни пунктове. Към момента общият им брой е 70.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

Издадените позволителни от съответните общини или горски и ловни стопанства също подлежат на контрол. През декември 2019 г. експерти на РИОСВ - Пазарджик извършиха проверка на позволителни за ползване на билки от лечебни растения, издадени от държавни горски стопанства и общини в региона. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.