РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.01.2012

131 111 лева ще подпомогнат бюджетите на 5 общини в региона, след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2011г.

Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух на територията, контролирана от инспекцията.

Това са 80% от събраните суми от наложени имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обекта – замърсител.

От събраните средства община Белово получава 777 лева, община Септември 13 254 лева, община Панагюрище 112 604 лева, община Пазарджик 3 925 лева и община Пещера - 550 лева. Средствата трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.