РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.04.2022

Седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Средства в размер до 15 000 лева тази година ще получат 9 проектни предложения, на общините: Стрелча(2), Септември(2), Брацигово(2), Белово(1), Велинград(1) и Пазарджик(1).
Финансиране до 7500 лв. ще получат проектите на 5 училища от региона - ОУ„Христо Ботев” в с. Сарая, общ. Пазарджик, ОУ„Христо Ботев” в с. Юнаците, общ. Пазарджик,  ОУ„Христо Ботев” в с. Калугерово, общ. Лесичово, СУ“Св. Кирил и Методий“ в с. Нова Махала, общ. Батак и Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград.

Три са одобрените проектни предложения на детски градини. За тях финансиране от ПУДООС в размер до 7500 лева ще получат детските градини „Деница”в гр. Пещера, „Мир” в гр. Сърница и „Кокиче” в с. Грашево, община Велинград.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с изграждане на детски площадки и кътове за отдих в жилищни райони, с озеленяване и облагородяване на терени, с изграждане на спортни съоръжения и др. Националната професионална гимназия по горско стопанство във Велинград ще предложи с проектното си предложение модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха, посредством интерактивни технологии. Останалите проекти на училищата и детските градини са за създаване на еко-кътове, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни съоръжения на открито, закупуване на оборудване.